Animace pro Divadlo v Dlouhé

Posted in zakázky

Animace pro dětské představení Líná babička režiséra Jana Borny. Při práci na animacích jsem dále spolupracoval s mistrem světla Filipem Wiesnerem, scénografem Jaroslavem Milfajtem, kresby pro animaci jízdy autem vytvořil Kryštof Škarka a zvláštní poděkování patří Tereze Hruškové za asistenci s výrobou ryb a loutkoherectví chobotnice – podívejte se na video ze zákulisí níže. www.divadlovdlouhe.cz