Instalace, která se stylizuje do podoby reklamního nosiče typu CLV, který často bývá na zastávkách MHD, pojednává téma propojení umění a tržního prostředí pracujícího s reklamou.

Na piedestalu neustále rotuje papírová role s vytištěnými jmény umělců ze žebříčku „nejzajímavějších výtvarných umělců v ČR“ sestaveném J&T bankou. Na rozdíl od původního žebříčku, který má údajně sloužit jako pomůcka pro investory, je však odděleno číselné pořadí od jmen umělců, kteří se tak konstantně střídají na prestižních příčkách žebříčku v nekonečném koloběhu. Instalace tak reflektuje diskutabilní povahu kvantifikace umění a měření úspěšnosti něčeho, co ve skutečnosti není a nemůže být soutěžní disciplína.

Zároveň dílo poukazuje na propojení reklamy a umění, kdy výstavy a podobné žebříčky často slouží spíše jako zhodnocení investice než jako snaha o představení díla umělce veřejnosti.

Záměrem však není stavit reklamu do negativního světla, ale zviditelnit vazby mezi uměním a tržním prostředím. DIY ART INDEX navazuje jednak na společnou výstavu s Evou Jaškovou Umění je reklama v Malé galerii VŠUP Nika, kurátorovanou Terezou Hruškovou a Markétou Jonášovou, která se v podobném formátu zaměřila na sebepropagaci umělců a jednak na projekt Jana Martince Art-chart, který stejné téma pojímá formou webové prezentace podobně jako Mark Wattenberg Mapu trhu v devadesátých letech.