Nekonečná LÁSKA je zhmotnění narcistických trendů v sociálních médiích ukazující jejich absurditu, intimitu a zranitelnost. Původně dílo vzniklo jako video s fraktály v pozadí pro YouTube a později bylo transformováno do podoby webové stránky. Webová stránka lépe odpovídá nekonečné povaze internetových příspěvků a zároveň jejich rychlému zastarávání, to vše zabaleno do kýčovitého obalu internetové estetiky.