Nový cirkus a multimédia

Posted in experiment

Podílel jsem se na mezinárodním workshopu, který zkoumal využití multimédií ve scénické produkci, konkrétně v rámci nového cirkusu. Za jeden týden jsme nacvičili a předvedli krátké představení nazvané Sny. Workshop probíhal pod supervizí vedoucího oddělení Nových médií na fakultě Ladislava Sutnara ZČU a pod vedením režisérky Véronique Caye.

Spolupracovníci: Silvia Ferrandis Campos, Robert “Tzupi” Haab, Charlie Hain, Dave Kemp, Veronika Smolková, István “Topi” Tóth, Vojta Žák, David Lázňovský, Michaela Sidorová, Vít Trunec, Olja Těsljuk