Pussy Puppet Simba

Posted in experiment
Pussypuppet dokumentace

Součást praktické části diplomové práce Erotika v animovaném loutkovém filmu na FAMU. Vedoucí praktické části Miloš Vojtěchovský, oponent Veronika Bromová. Původně byla práce prezentována jako interaktivní webová stránka, toto je pouze dokumentace fragmentů původní podoby. Teoretická část práce ve formátu pdf ke stažení zde.